مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم

مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم در سال تحصیلی 99-1398 به شرح زیر برگزار می گردد:

 

1- مسابقه به صورت غیر حضوری می باشد.

 

2-زمینه های مسابقه :

خوشنویسی  - نقاشیخط - طراحی و نقاشی  - تصویر سازی

 

3- مخاطبان:

کلیه دبیران محترم فرهنگ و هنر

 

4- در راستای مستندسازی آثار ، دبیران محترم می بایست مراحل اجرای کار را (به صورت مرحله به مرحله ) فیلمبرداری و عکسبرداری نمایند.

 

5-موضوع آثار: آزاد

 

6- مهلت ارسال آثار: 1398/11/26

7- نحوه ارسال آثار:در قالب  لوح فشرده (CD) به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اول ارسال گردد.

تذکر: ثبت مشخصات کامل دبیران محترم ( نام و نام خانوادگی - ناحیه محل خدمت- آموزشگاه محل خدمت- کد پرسنلی - تلفن همراه) برروی  لوح فشرده الزامی است