الگوریتم و فلوچارت برنامه ای که سه عدد از ورودی بگیرد و ...

الگوریتم و فلوچارت برنامه ای که سه عدد از ورودی بگیرد و ...

- اگر  عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر 

-اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر 

- در غیر حالت های فوق حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.

دیدن  فیلم آموزش 

نمونه های تکلیف عملکردی

همکاران گرامی که می خواهند در فراخوان طراحی تکلیف عملکردی شرکت کنند لطفاً تکالیف عملکردی خود را مطابق نمونه های زیر طراحی کنند .

تکلیف عملکردی با موضوع شمارنده های یک عدد

یک نمونه تکلیف عملکردی با موضوع کاشیکاری 

یک نمونه تکلیف عملکردی با موضوع نماد علمی

آزمون آنلاین ویژه دبیران ریاضی متوسطه اول

آزمون آنلاین ویژه دبیران ریاضی متوسطه اول در تاریخ۲۵دی ماه ۱۴۰۱,برگزار می شود.

موضوع چگونگی تایپ ریاضی و ساعت برگزاری آزمون۱۰تا۲۴می باشد .

منابع آزمون

ادامه مطلب: آزمون آنلاین ویژه دبیران ریاضی متوسطه اول

فراخوان های گروه ریاضیات متوسطه اول

فراخوان های گروه ریاضی متوسطه اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

✅✅همکاران گرامی توجه کنید
?با توجه به این که ناحیه یک و ناحیه دو سرگروه ریاضی ندارند
لطف کنید کسانی که می خواهند در فراخوان طراحی سوال شرکت کنند
ناحیه یک سوالات را برای خانم ژیان
ناحیه دو سوالات را برای آقای نادر محمدی
و ناحیه سه و چهار هم برای سرگروه های خودشان آقای سحری و آقای طاهری دوست ارسال کنند ، یا از طریق کارشناس گروه های ناحیه سه و چهار به دست سرگروه ها برسانند
ولی ناحیه یک و دو فقط از طریق شاد یا ایتا سوالات ارسال کنند