جزوه های آموزشی

بررسی مبحث دایره درخصوص ریاضیات سال هشتم بصورت رنگی با کیفیت بالا و شناخت کامل و یکایک سوالات مرتبط با دایره ها توسط استاد شاسواری

 
جزوه بسیار مهم با نکات مفهومی