فراخوان های گروه ریاضیات متوسطه اول

فراخوان های گروه ریاضی متوسطه اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

✅✅همکاران گرامی توجه کنید
?با توجه به این که ناحیه یک و ناحیه دو سرگروه ریاضی ندارند
لطف کنید کسانی که می خواهند در فراخوان طراحی سوال شرکت کنند
ناحیه یک سوالات را برای خانم ژیان
ناحیه دو سوالات را برای آقای نادر محمدی
و ناحیه سه و چهار هم برای سرگروه های خودشان آقای سحری و آقای طاهری دوست ارسال کنند ، یا از طریق کارشناس گروه های ناحیه سه و چهار به دست سرگروه ها برسانند
ولی ناحیه یک و دو فقط از طریق شاد یا ایتا سوالات ارسال کنند