عناوین فراخوان های دبیران ریاضی متوسطه اول

عناوین و زمان فراخوان های دبیران ریاضی در سال تحصیلی 98- 99 به اطلاع شما همکاران گرامی می رسانیم.

عناوین   تاریخ

فراخوان مسابقه ی انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه پایه های هفتم و هشتم و نهم(استانی)

11/2
فراخوان مسائل باز پاسخ مرتبط با درس های کتاب های ریاضی متوسطه اول (کشوری) 10/30

فراخوان داستان ها و رفتارهای خلاق دانشمندان و ریاضی دانان هنگام حل یک مسئله علمی به منظور بیان در کلاس درس (کشوری)

11/30
فراخوان ایجاد محتواهای الکترونیکی شامل فعالیت های آموزشی خلاق و باز پاسخ (کشوری) 10/30
فراخوان تدریس و مستند سازی تجربیات دبیران شامل فعالیت های آموزشی خلاق و باز پاسخ(کشوری) 11/30

توضیح فراخوان تدریس:

همکاران  گرامی پس از تهیه طرح درس مناسب ،  اقدام به  تدریس و مستند سازی تجربیات خود از کلاس درس در قالب ارائه یک متن مکتوب به همراه فیلم اجرای آن در کلاس درس می کنند.

فیلم ها و متون مکتوب پس از بررسی توسط اعضای گروه های آموزشی  استان ها و دبیرخانه کشوری به منظور استفاده معلمین ریاضی سراسر کشور، گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی و سایر همکاران در سایت دبیرخانه بارگذاری می شود.