طراحی آزمون ریاضی

با سلام

همکاران عزیز، مقاله ی زیر را برای آشنایی با روش های طراحی سوالات ریاضی مطالعه فرمایید، این مقاله براساس برنامه ی عملیاتی دبیرخانه و نیز ضمیمه ی شماره ی 1 آن در سایت بارگزاری شد:

به کارگیری حیطه های شناختی بلوم در طراحی آزمون های ریاضی (ویرایش دوم)