کلاس من - اپلیکیشن Android مدیریت کلاس (نسخه 1.2 آزمایشی)

کلاس من یک اپلیکیشن رایگان برای

استفاده معلمان برای مدیریت هر چه بهتر کلاس درس می باشد . 

 
با استفاده از اپلیکیشن کلاس من
  • وضعیت پیشرفت دانش آموزانتان را زیر نظر بگیرید .
  • رتبه بندی دانش آموزان را در لحظه ببینید .
  • حضور و غیاب ها را ثبت کنید .
  • بودجه بندی اصلی را با بودجه بندی طی شده مقایسه کنید .
  • برنامه هفتگی کلاس هایتان را وارد کنید .
  • تمام درس های تان را یک جا مدیریت کنید .(پشتیبانی از چندین درس)
  • از عملکرد دانش آموزان گزارش تهیه کنید .
  • نمرات را ثبت کنید و ریز نمرات ثبت شده را همراه با موضوع و تاریخ ثبت مشاهده کنید .
  • اسامی دانش آموزان را از سامانه سناد وارد کنید .
نمایی از اپلیکیشن کلاس من :
 
نمایی از اپلیکیشن کلاس من