بسته درس پژوهی

موضوع

 

پدید آورنده

منبع

دانلود

مقالات

 

گروه نویسندگان

رشد معلم( سفرنامه هشتم)

دانلود

 

دکتر رخساره فضلی

رشد آموزش ابتدایی

دانلود

 

خانم خاک باز

سایت واحد تحقیق و توسعه

دانلود

در س پژوهی نظم: گزارشي از مجتمع آموزشي جوادالائمه )ع( يزد

فرزانه نوراللهي

)ويژ ه نامه پنجم و نهم( ضميمه ماه نامه آموزشی، اطلاع رسانی رشد

دانلود

معلمی  نه معلم: درس پژوهي درنگاه دكتر محمدرضا سركارآراني

شهلا فهيمي

)ويژ ه نامه پنجم و نهم( ضميمه ماه نامه آموزشی، اطلاع رسانی رشد

دانلود

 

   

دانلود

 

سایر مقالات

سایت پایگاه کیفیت بخشی ریاضی

دانلود

فیلم ها

 

فیلم درس پژوهی ژاپن

خانم دکتر غلام آزاد

دانلود

 

آشنایی با درس پژوهی

مهدی فنائی

دانلود

پاورپوینت

 

دکتر غلام آزاد

دکتر غلام آزاد

دانلود

 

 

 

 

 

در سال تحصیلی 93-92 در پاسخ به فراخوان درس پژوهی پایگاه ریاضی در دوره اول متوسطه ، گزارش های زیادی دریافت شد که گزارش های برتر درس پژوهی جهت استفاده معلمان علاقمند در جدول زیر قابل دانلود می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای گروه

استان

شهرستان

دانلود

1

علی قطب الدینی، سید مرتضی آقایی میبدی، شقایق شریف پور، عصمت مولایی، ملاحت حسن زاده

شهرستان های تهران

شهریار

دانلود

2

زینت بابایی، فاطمه حاجی رحیمی، افسانه فهیمی، مریم هندویان

قم

ناحیه 3 قم

دانلود

3

محسن صفاییان، محمد فتوحی، یلدا محمدی، فاطمه نقیبی نژاد، فاطمه جعفری

فارس

ناحیه4 شیراز

دانلود

4

لیلا تحملی، مرضیه تابنده، رقیه جعفری پور، نرجس خاتون ایرانپور، فلوریا نیازی

فارس

ناحیه2 شیراز

دانلود

5

بلقیس پریاوی حقیقی، آیدا دادمهر، زهرا اورنگی، رقیه پوراکبر

فارس

ناحیه3 شیراز

دانلود

6

مریم میر یونسی، اعظم کمالی، نیره السادات حمزه موسوی، لیلا آراسته

قم

ناحیه3 قم

دانلود

7

سمیه کوهساری، فاطمه نقی زاده، سعیده شاهینی، مهرنوش ویزواری

گلستان

گرگان

دانلود

8

اشرف السادات حجتی، هدیه بهزادی، فاطمه شجراتی

خوزستان

ناحیه2 اهواز

دانلود

9

لیلا بهنام فر، نرگس سخایی، فاطمه صفاریان، شکراله فاتح، شهرام کاظمی

فارس

فیروزآباد

دانلود

10

آزیتا باقریان زاده، مریم دهقان، بیتا کریمی، منصوره داوودی،سارا کیانپور

خوزستان

ناحیه4 اهواز

دانلود

11

پروانه اکبرنژاد، مریم محمدیان، سلیمه مخدومی، مینا معاون زاده

خراسان رضوی

تبادکان

دانلود

12

مومنه قنبری، مریم السادات جعفری، بی بی زهرا علمدار بایگی

خراسان رضوی

تبادکان

دانلود

13

فیروزه خلیلی، مریم شکری کهی، مریم واشقانی فراهانی، مژگان بلوچ، اعظم پور بخت

تهران

منطقه 5

دانلود

14

عاطفه محمودی، سلیمه غنامی،جواد پورنصاری، سحر سبزپوری، فرشته لفتایی

خوزستان

اروندکنار

دانلود

15

فهیمه احمدی، یوسفی، خدیجه علیزاده، خدیجه سرلک

شهرستان های تهران

قرچک

دانلود

16

زهرا رفیعی، صفورا کاظم نادی،مریم محمدآ

اصفهان

خمینی شهر

دانلود

17

مژگان دهقان، رحیم مرادی، قزل گل افشین

خراسان شمالی

راز جرگلان (وحدت)

دانلود

18

لیلا نوربخش، زهرا تارتار، صدیقه کیایی

شهرستان های تهران

قرچک

دانلود