سالگرد رحلت امام خمینی

سالها می گذرد و حادثه ها می آید

 

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

 

سالگرد عروج ملکوتی بنیانگزار جمهوری اسلامی ، امام خمینی قدس سره و قیام

 

خونین 15 خرداد به همه عاشقان امام و انقلاب تسلیت باد.