سیمای مهدی موعود علیه السلام در قرآن

سیمای"مهدی موعود" علیه السلام در قرآن

سوره مُلك آیه

: قُل أرَأيتُم إن أصبَحَ ماؤكُم غَوراً فَمَن يَاتيكُم بِماءٍ مَعينٍ.

بگو اگر آب به زمین فرو رود، کیست که باز آب گوارا برایتان پدید آرد؟

راوی می گوید: از حضرت موسي بن جعفر علیهماالسلام درباره ی معنای

این آیه ی شریفه پرسیدم، فرمودند: إذا غابَ عَنكُم إمامَكُم فَمَن يَاتيكُم بِاِمامٍ جَدیدٍ.

هر گاه امامتان از نظرتان غایب شود چه کسی امام جدیدی برایتان

خواهد آورد.

اصول کافی ۳۳۹/۱