تبریک روز معلم

 

 

 سلامی برگرفته از نور (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) تقدیم شما فرهیختگان انسان پرور  و باغبانان بی نام و

نشان گلستان دانش و اندیشه