حدیث روز

  عاقبت پیگیری لغزش دیگران

پيامبر خدا (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم):

لا تَطلُبوا عَثَراتِ المؤمنينَ؛ فإنّ‏ مَـنتَتَبّعَ عَثَراتِ أخيهِ تَتَبّعَ اللّه‏ُ عَثَراتِهِ، و مَن تَتَبّعَ اللّه‏ُ عَثَراتِهِ يَفْضَحْهُ و لو

في جَوفِ بَيتِهِ

لغزش‌هاى مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزش‌هاى برادرش را پى جويد خداوند لغزش‌هاى او را

پيگيرى می‏كند و هر كه راكه خداوند عيب‌جويى كند رسوايش می ‏سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد.

الكافي: ۲/۳۵۵/۵