کارگاه آموزش مجازی شماره 2

قابل توجه همکاران محترم

کارگاه آموزش مجازی با عنوان : 

اخلاق تدریس

روز : پنج شنبه 25 دیماه

ساعت : 9 الی 24

از طریق سایت qomgt.ir - صفحه اصلی - سامانه اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی

برگزار می گردد.