نکاتی درباره آموزش مجازی

با احترام نکاتی در باره منظم و قانون مند کردن آموزش های غیر حضوری خدمت همکاران محترم ارائه می گردد.

1- در برنامه شاد در قسمت حریم خصوصی شماره تلفن خود را پنهان کنید.

2- در قسمت اطلاعات گروه های دانش آموزی ارسال پیام و عضو کردن را برای دانش آموزان غیر فعال کنید و در صورت نیاز برای مدت محدود این قسمن را فعال کنید.

3- ارسال تکلیف دانش آموزان بهتر است به id باشد نه در گروه کلاسی. زیرا این تکالیف با محتواهای آموزشی شما مخلوط می شود و در ضمن ممکن است دانش آموزی پاسخ تمرینات خود را از گروه کلاسی بازنویسی کند.

4- برای ارسال تکالیف روز و زمان مشخصی در نظر بگیرید تا باعث از بین رفتن آرامش و تمرکز شما در طول هفته نشود.

- البته این قانون باید برای دانش آموزان خوب توضیه داده شود.

-اگر دانش آموزی این مورد را رعایت نکرد چند بار تذکر داده شود و در صورت تکرار تکلیف او مشاهده نشود.

-دانش آموزانی که در ارسال تکلیف منظم هستند مورد تشویق قرار بگیرند.

5- دانش آموز فقط در زمان مشخص شده می تواند سوالات و اشکالات درسی خود را از معلم بپرسد.

6- در صورت تشخیص در طول هفته یک جلسه پرسش و پاسخ و فع اشکال به جز برنامه کلاسی برگزار

کنیدتا جلوی سیل پیامها در طول هغته بگیرد.

7- به تماس های تلفنی دانش آموزان و اولیاء حتی المقدور پاسخ ندهید و از آنها بخواهید با مسئولین

مدرسه در میان بگذارند.

8- با توجه به شرایط منطقه ای مدرسه خود در صورت نیاز در ماه یک جلسه پرسش و پاسخ برای اولیا

در نظر بگیرید. 

9- پی گیری حضور و غیاب هملکرد دانش آموزدر آموزشهای مجازی و ارائه گزارش آن به مسئولین

مدرسه کمک بسیار بزرگی به شما خواهد نمود و باعثجلوگیری ازحواشی می شود.

10- عملکرد منظم و با برنامه دبیر ، جلوی بهانه جویی نادرست بعضی از اولیا و دانش آموزان را بگیرد.

11- کم کاری دانش آموز و عدم انجام وظایف محوله را در همان اوائل سال به کمک مسئولین مدرسه 

به اطلاع اولیا برسانید.

12- به تفاوتهای فردی دانش آموزان و خانواده و مشکلات آنها توجه داشته باشیم و در برخوردهای 

خود در نظر بگیریم.

13- با لرائه یک برنامه منظم و مدون و وضع قوانین درست و منطقی به دانش آموزان و اولیا بفهمانیم

که به جز معلمی وظایف دیگری هم در مقابل خانواده خود داریم.