نکاتی در باره آموزش های مجازی

با احترام نکاتی در باره منظم و قانون مند کردن آموزش های غیر حضوری خدمت همکاران محترم ارائه می گردد.

1- در برنامه شاد در قسمت حریم خصوصی شماره تلفن خود را پنهان کنید.

2- در قسمت اطلاعات گروه های دانش آموزی ارسال پیام و عضو کردن را برای دانش آموزان غیر فعال کنید و در صورت نیاز برای مدت محدود این قسمن را فعال کنید.

3- ارسال تکلیف دانش آموزان بهتر است به id باشد نه در گروه کلاسی. زیرا این تکالیف با محتواهای آموزشی شما مخلوط می شود و در ضمن ممکن است دانش آموزی پاسخ تمرینات خود را از گروه کلاسی بازنویسی کند.

4- برای ارسال تکالیف روز و زمان مشخصی در نظر بگیرید تا باعث از بین رفتن آرامش و تمرکز شما در طول هفته نشود.

- البته این قانون باید برای دانش آموزان خوب توضیه داده شود.

-اگر دانش آموزی این مورد را رعایت نکرد چند بار تذکر داده شود و در صورت تکرار تکلیف او مشاهده نشود.

-دانش آموزانی که در ارسال تکلیف منظم هستند مورد تشویق قرار بگیرند.

5- دانش آموز فقط در زمان مشخص شده می تواند سوالات و اشکالات درسی خود را از معلم بپرسد.

6- در صورت تشخیص در طول هفته یک جلسه پرسش و پاسخ و فع اشکال به جز برنامه کلاسی برگزار کنیدتا جلوی سیل پیامها در طول هغته بگیرد.

7- به تماس های تلفنی دانش آموزان و اولیاء حتی المقدور پاسخ ندهید.