تبریک مبعث

  

حلول سال نو و تقارن آن با عید مبعث حضرت خاتم الانبیا منادی توحید، پیام آور

صلح و دوستی، برشماهمکاران عزیز مبارک باد.