برنامه عملیاتی دبیرخانه سال تحصیلی 98-99

 

 

برنامه دبیرخانه کشوری

با موضوع :

فراخوان کاربست یادگیری معکوس در درس پیام های آسمان

چگونگی اجرای برنامه

1-تشکیل تیم های دو نفره متشکل از دبیران قرآن وپیام های آسمان جهت تهیه بسته آموزشی و

ارائه به فراگیران

2-تدوین بسته آموزشی توسط دبیرمحترم شامل محتوای الکترونیکی اینفوگرافیک ازدروس مشخص

شده،جهت ارائه به دانش آموزان،پیش ازتدریس به طوری که قابل استفاده برای عموم دانش آموزان

باشد.

3- طراحی آموزشی مربوطه درقالب مندرج در شیوه نامه توسط تیم متشکل ازدبیران

تقویم اجرایی

 ارسال آثاربه گروه های آموزشی استان : تا 25 بهمن

یادگیری معکوس : دانش آموزان درخانه ویدیوهای آموزشی یا سخنرانی و... یا تدریس معلم را

مشاهده می کنند ودرکلاس با حضور معلم تکلیف وتمرین را انجام می دهند.

اینفوگرافیک : ارائه اطلاعات به صورت تصویری درقالب تصویر- نمودارهای گرافیکی -  چارت

وسایرآیکون ها و تصاویرجذاب

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک