کارگاه حضوری ش 3

باسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم می رساند گروه آموزشی قرآن وپیام های استان

کارگاه حضوری برگزارمی نماید.

 

موضوع : پاسخ به شبهات دینی کتب درسی

 

با حضوراستادارجمند جناب آقای: دکترحسین سوزن چی (ازمولفین کتب درسی)

 

سه شنبه : 12آذرماه - ساعت 30: 18

مکان : چهار راه غفاری - خیابان ایستگاه - بین کوچه 7و9 - خانه علوم و فنون