اطلاع رسانی کارگاه

کارگاه حضوری

گروه آموزشی دین وزندگی متوسطه دوم بامشارکت  گروه درسی قرآن و

پیام های آسمان متوسطه اول

برگزامی کند.

موضوع: کارگاه پاسخ به شبهات 2

باسخنرانی : استادهاشمی

   زمان : پنج شنبه 9 اسفندماه 97                                       ساعت : 9 صبح

مکان : خانه علوم وفنون