گارگاه مجازی

 قابل توجه همکاران ارجمند

 

کارگاه مجازی با موضوع : هوش معنوی 

 

به مدت دو روزبرگزارمی شود.

زمان : 29 و 30 دی ماه  از 9 صبح تا 24 شب

 

لطفا قبل ازورود به کارگاه شیوه نامه رابادقت مطالعه بفرمایید.