اطلاع رسانی

قابل توجه همکاران عزیز

کارگاهی با   موضوع جبر واختیار به صورت کارگاهی از طرف دبیرخانه قرآنی برگزار می شود.

استاد: آقای دکتر عزیزی

زمان: سه شنبه 6 آذرماه

مکان: خیابان ایستگاه،خانه علوم وفنون،بین کوچه 7و9

ساعت: 18/30 الی20/30

شرکت در این کارگاه به همه همکاران گرامی توصیه اکید می شود . قابل استفاده و مفید می باشد.