کارگاه حضوری 4

قابل توجه همکاران گرامی

 

 چهارمین کارگاه حضوری  با عنوان :

 

مهارتهای درونی سازی باور های دینی در دانش آموزان

 

برگزار می گردد.

استادحجه الاسلام دکتر اسماعیلی مبارکه

 

مکان: خانه علوم و فنون خیابان ایستگاه

ساعت : 10

حضور همکاران گرامی موجب امتنان است.