کارگاه آموزش چرم و برق 1400/11/14

کار گاه آموزشی  دوخت جامدادی چرمی در دبیرستان تیز هوشان خرمی

  

کار گاه آموزشی  برق در دبیرستان تیز هوشان خرمی

فرم الکترونیکی ثبت نام در کارگاه حضوری نقشه کشی

قابل توجه همکاران گرامی

جهت شرکت در کارگاه حضوری نقشه کشی که برای آقایان و خانم ها به صورت جداگانه در تاریخ 1400/09/04 برگزار می شود، لطفا فرم الکترونیکی ثبت نام مربوط به خود را تکمیل نمایید.

 

فرم ثبت نام آقایان

 

فرم ثبت نام خانم ها