r

fr

نکاتی در مورد ارزشیابی کتاب آموزشی

?   مدیر ،اولیا و دانش آموزان را در زمینه اهداف ،نحوه تدریس و ارزشیابی درس کاروفناوری توجیه کنید
و متذکر شوید که ارزیابی این درس سنجش عملکرد است و براساس فعالیت دانش آموز در طول ترم نمره دهی می شود.


?   پس همانگونه که شرایط یادگیری دروس دیگر را فراهم می کنند،لازم است حتی الامکان ، وسایل و شرایط مورد نیاز درس کاروفناوری را هم فراهم کنند.


?  قابل یادآوری است دروس در متوسطه اول ضریب ندارند و همگی از جایگاه و ارزش یکسانی برخوردارند.فقط متناسب با اهداف آنها نحوه ی آموزش و سنجش متفاوت دارند.


✅ هر پودمان ۲۰ نمره دارد که معیارهای نمره گذاری  را دبیر مشخص می کند.
معیارهایی مانند: فعالیت  کلاسی ،انجام تکالیف و جداول،ارزشیابی مفاهیم،ساخت پروژه ( پروژه و تکالیف را بر اساس شناختی که از امکانات و شرایط دانش آموزان خود دارید ، برنامه ریزی کنید
?  البته باید فعالیت در راستای اهداف پودمان و شایستگی های موردانتظارباشد .) ،تحقیق ،مدیریت زمان ،مدیریت منابع ،خلاقیت و زیبایی ،رعایت نکات ایمنی و ارگونومی ،مشارکت گروهی و....

 ✅نمره مستمر در کارنامه با میانگین نمرات پودمانها محاسبه می شود.
چون درس کاروفناوری آزمون کتبی ندارد ،پس نمره پایانی هم نداردو درصورت لزوم نمره مستمر عینا در ستون پایانی ثبت می شود.

 

پودمان پرورش گیاهان

روش های تکثیر برخی گیاهان مشکلات خاصی داره که تکثیر رو با مشکلات زیادی مثل زمان و... دچار میکنه.دیدن فیلم زیر ممکنه به شما ایده جدید بده.

دانلود فیلم

پودمان عمران

یکی از روش های خلاقانه  برای برطرف کردن نیاز های مختلف استفاده از سیمان است که دیدن کلیپ زیر ممکنه به شما هم ایده طراحی بده.

دانلود فیلم