دفتر ارزشیابی هوشمند

با عرض سلام وخسته نباشید

همکاران محترم می توانند دفتر ارزشیابی هوشمند برای تهیه پوشه کار و ثبت نمرات و فعالیت های عملی گروهی در متوسطه اول ودوم را از لینک زیر دانلود نمایند.

دانلود دفتر ارزشیابی هوشمند