قابل توجه تمامی دبیران دوره اول متوسطه

نکاتی در مورد ششمین دوره جشنواره نوآوری در فرایند یادگیری ویژه ی معلمان متوسطه اول:

1-شرکت به صورت گروهی (۲ یا ۳ همکار،یک نفر از ایشان مجری طرح محسوب می شود)

2- ویژه ی تمامی گروه های درسی(ریاضی،زبان انگلیسی،ادبیات فارسی،عربی،علوم تجربی،فرهنگ و هنر،قرآن،پیام های آسمان،کار و فناوری،مطالعات اجتماعی،آمادگی دفاعی،تفکر و سبک زندگی)

 *محورهای جشنواره:
۱-نوآوری در تولید و به کارگیری رسانه های پرشمار
۲-نوآوری در طراحی و کاربرد سنجش های آغازین
۳-نوآوری در روشهای مشارکت اولیای دانش آموزان در فرایند کلاس

-مخاطبین:تمام دبیران دوره اول متوسطه(دولتی و آزاد)
-خانم و آقای همکار هم رشته می توانند در یک تیم باشند اما معلمی که فرایند تدریس را به عهده دارد باید با جنسیت دانش آموزان یکسان باشد.
دیران و معاونین هم به شرط داشتن ۶ ساعت تدریس می توانند در تیم باشند.

- دبیرانی که سال گذشته در گام نهایی جشنواره حائز رتبه ی کشوری شده اند،حق شرکت در جشنواره ندارند.

- فعالیت های تیم شرکت کننده:

۱-نمون برگ شماره ۱،طراحی آموزشی به صورت pdf مختص تمام شرکت کنندگان
و نمون برگ شماره ۳،ویژه ی شرکت کنندگان در محور دوم.

۲-فیلم تدریس ۲۰ دقیقه ای


 - آدرس سایت ثبت نام:


https://gam1.medu.ir