فرم الکترونیکی ثبت نام در کارگاه حضوری نقشه کشی

قابل توجه همکاران گرامی

جهت شرکت در کارگاه حضوری نقشه کشی که برای آقایان و خانم ها به صورت جداگانه در تاریخ 1400/09/04 برگزار می شود، لطفا فرم الکترونیکی ثبت نام مربوط به خود را تکمیل نمایید.

 

فرم ثبت نام آقایان

 

فرم ثبت نام خانم ها