میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک باد

در نیمۀماه، ماهِ تمام آمده است

 

                     عطرِ نفسِ گل به مشام آمده است

 

                                                 در خانۀزهرا و امیر مومنان

 

                                                                     اوّل پسر و دوّم امام آمده است

 

                                       سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) مبارک باد