فراخوان تولید محتوی 1399-1400

با سلام خدمت همکاران محترم

دبیر خانه کاروفناوری کشوری در نظر دارد فراخوان تولید محتوی به صورت فیلم تدریس، پاورپوینت یا سایر محتواهای آموزشی مربوط به پودمان های  :

1- الگوریتم پایه نهم      2- هدایت تحصیلی حرفه ای پایه نهم      برگزار نماید.

همکاران می توانند آثار خود را تا تاریخ 30 آذر ماه به گروه های آموزشی استان ارسال نمایند .

در ارائه محتوای پودمان ها موارد زیر مد نظر قرار گیرند:
تمرکز بر اهداف و شایستگیهای پودمان ؛
بحث گروهی؛
توجه به فعالیتهای مربوط به کار کلاسی؛
نکات ایمنی و ارگونومی؛
ابزار شناسی (در صورت ارتباط با محتوا)
بخش پروژه و مراحل انجام آن و تکالیف؛
توجه به سنجش عملکردی؛
در پودمانهای رایانه ای، توجه به نرم افزار مورد تأکید کتاب ضروری است.

نکته: با توجه به این که فیلم های کم حجم و کوتاه مد نظر می باش د برای این منظور ممکن است لازم شود یک پودمان در دو یا سه جلسه و یا حتی بیشتر از سه جلسه، فیلم تدریس آماده شود یعنی مثلا اگر قرار است پودمانی در 30 دقیقه تدریس شود معلم می تواند تدریس خود را در 3 قسمت فیلم به ترتیب شماره که هر قسمت آن حداکثر 10 دقیقه است ارائه دهد. لذا توجه به حجم و زمان هر قسمت فیلم از طرف دبیران محترم بسیار ضروری است .

ویژگیهای فیلم و محتواهای ارائه شده :
• حجم هر فایل با در نظر گرفتن کیفیت قابل قبول، کمتر از 25 مگابایت باشد .
• حداکثر زمان هر قسمت فیلم 10 دقیقه باشد .
• در ضبط فایلها از برنامه هایی استفاده شود که امکان نوشتن و صحبت کردن بر رو ی فایل وجود داشته باشد. گاه گاه حضور دبیر به صورت تصویری در فایل هم میتواند موجب ایجاد ارتباط بیشتر بشود.
• خروجی فیلم با فرمت mp4 ذخیره شود تا قابلیت اجرا بر روی هر دستگاهی را داشته باشد.
• یادآوری میشود کارهای ارائه شده به صورت فیلمِ تدریس همکار، تدریسِ مشترك با دانش آموز، تدریسِ معکوس یا در قالب یکی ازنرم افزارهای موجود و یا هر برنامه و روش کاربردی دیگری می تواند باشد . بنابراین جز دربارة موارد ذکر شده در شیوه نامه ، درروش تولید فایل محدودیتی وجود ندارد و همکاران محترم مجازند با استفاده از تجربه ، نوآوری و مهارتی که دارند تدریس شان را به نمایش و اشتراک بگذارند .
• از پیامهای سوءگیرانة مذهبی و سیاسی پرهیز شود .
• محتوای آموزشی تولید شده نباید حاوی هیچگونه تبلیغاتی باشد . جمله تبلیغ و معرفی کار آفرینان برتر و...
• توجه به فرهنگ کار تیمی و مشارکتی و نیز استفاده از سرگرمی در تدریس که باعث جذابیت تدریس شود.
• پاورپوینت یا فایلهایی که در تدریس استفاده میشود باید مبتنی بر محتوای پودمان مورد تدریس باشد. محتوای فایل خوانا و تصاویر مندرج در فایل واضح و به دور از ابهام باشد.
• ابزارها و وسایل مورد نیاز در ساخت پروژه به همراه کاربرد هر کدام معرفی شود.
• مراحل ساخت پروژه به طور کامل و گام به گام ارائه شود.