برگزاری کارگاه عملی چرم دوزی

به اطلاع کلیه همکاران کارو فناوری استان قم می رساند که گروه آموزشی کار وفناوری استان قم کارگاه آموزشی با موضوع چرم دوزی را به صورت عملی در دبیرستان تیزهوشان دکتر خرمی ناحیه 2 واقع در بلوار امام رضا (ع) ، 500 متر قبل از کمربندی (شاه جمال) بلوار یادگار امام ، بعد از زیرگذر ، سمت راست ، ک 64 برگزار می نماید.

این کارگاه برای خواهران درروز پنج شنبه تاریخ 98/8/23 ساعت 8:45 و برای برادران درروز پنج شنبه تاریخ 98/8/30 ساعت 8:45 برگزار می شود.

ابزار و وسایل کاربردی در همان جلسه بین همکاران حاضر ، توزیع می گردد.(فقط هزینه مواد مصرفی به عهده همکار گرامی می باشد.)

همکاران گرامی شرکت کننده در کارگاه دوخت (چرم) لطفا فندک و قیچی همراه خود داشته باشند.