مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم

قابل توجه همکاران محترم :

جهت مشاهده جزئیات مسابقه هنری معلمان هنر و هنرمندان معلم  به بخش برنامه های گروه /  فراخوان مراجعه گردد.