مقاله نویسی

باسلام وخداقوت

به اطلاع می رساند همکاران محترم جهت شرکت در (مسابقه مقاله نویسی) با موضوع «تأثیر هنر درتعالی

روح» با تأکید بر فرموده ارزشمند امام خمینی (ره) (هنر دمیدن روح تعهد درانسانها است) و درراستای

اعتلای فرهنگ هنرمند پروری، شناخت ابعاد وجودی انسان ،ارتباط وتأثیر هنردر روح وروان انسان و

بررسی جوانب مختلف این موضوع خواهشمنداست همکاران محترم اقدامات لازم را درپیش بگیرند تا

إن شاالله در موعد مقرروتاریخ اعلام شده (97/12/20 )مقاله های خود را به گروههای آموزشی  تحویل دهند .

  توجه:

به کلیه همکارانی که دراین مسابقه شرکت بفرمایند تقدیرنامه اهدا خواهدشد.

مقاله ای که حائز رتبه اول شود ضمن ارسال به دبیرخانه کشوری در مجلات یا فصلنامه های هنری به چاپ  خواهد رسید.