شیوه نامه مسابقه معلمان هنر و هنرمندان معلم

شیوه نامه مسابقه هنری ( معلمان هنر وهنرمندان معلم )

باسلام وتحیت

* مسابقه در رشته های   (نقاشی - خوشنویسی - نقاشیخط - تصویرسازی) برگزار می گردد.

* موضوع و تکنیک در رشته های (نقاشی و نقاشیخط ) آزاد می باشد.

* در رشته خوشنویسی فرم اثر باید به صورت «چلیپا» باشد .

* اندازه قطع آثاربین (30 *20) الی (70*50) سانتی متر باشد.

* کلیه مراحل شروع ، تکمیل و پایان اثرهنری باید در محل برگزاری مسابقه انجام گیرد.

* هنرمندان ، حتمأ ابزار وسایل مورد نیاز خود راهمراه داشته باشند.

* آثار برتر هنرمندان در نمایشگاهی که در فروردین ماه در کل استان برگزار خواهد شد به نمایش در خواهد آمد.

* ازهنرمندان برتر به نحو مقتضی تقدیر بعمل خواهد

زمان : 97/11/11

مکان : بنیاد - خیابان شهید باهنر - دبیرستان فرزانگان دوره اول