اطلاعیه مهم

با سلام وخداقوت

همکاران عزیز مهلت ارسال آثار مربوط به دبیرخانه کشوری فرهنگ وهنر

* فراخوان تولید محتوی الکترونیکی برمبنای کلاس معکوس(آموزش هنر در 300 ثانیه)

* فراخوان طراحی و تدوین ارزشیابی عملکرد فرایندمحور درس فرهنگ وهنر(هنرهای زیرلاکی)

بدین شرح می باشد:

مهلت ارسال آثار « آموزش هنر در 300ثانیه » : ارسال به اداره گروهها : بهمن 97

                                                          ارسال به دبیرخانه : اسفند97

مهلت ارسال آثار « طراحی ارزشیابی عملکرد درس هنر» : ارسال به اداره گروهها : فروردین98

                                                                      ارسال به دبیرخانه : اردیبهشت 98

تقاضا می شود همکاران محترم جهت ارائه آثار در اولین فرصت برنامه ریزی کرده وآثار نیکو وپربار خود را جهت شرکت در فراخوانهای مذکور ارسال نمایند تا إن شاالله هنرمعلمان استان قم در پرونده نظام آموزش و پرورش ایران درخشان و ماندگار باقی بماند.    

شیوه نامه های مربوط به هر فراخوان در منو « برنامه های گروه »در قسمت «فراخوان » بارگذاری شده است.                                                                                                            

                                                                                                                                     باتشکر

                                                                                                                     تقی لو سرگروه فرهنگ وهنر