فراخوان ثبت نام در کارگاه آموزش خوشنویسی باتکیه بر تکنیکهای (قلم – تحریری – ماژیک)

با سلام وتحیت

احترامأ گروه آموزشی فرهنگ وهنر اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی درنظر دارد کارگاهی با

موضوع  :« آموزش خوشنویسی باتکیه بر تکنیکهای (قلم – تحریری – ماژیک) »

جهت آموزش به همکاران علاقمند بخصوص همکاران غیر مرتبط بارشته هنربا هدف:

  1. بالا بردن سطح کیفی آموزش کلاس هنر در بحث خوشنویسی
  2. تقویت وتمرین خوشنویسی درراستای توانمند سازی همکاران

برقرارنماید.

از آنجاییکه ظرفیت این کارگاه محدود می باشد (30نفر) لذا خواهشمنداست دراسرع وقت نسبت به ثبت نام ازطریق لینک زیر اقدام فرمایید.

مهلت ثبت نام : 97/8/30

 

لینک فرم ثبت نام