کارگاه مجازی

 

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مجازی

گروه درسی عربی دوره اول متوسطه برگزار می نماید. 

با عنوان : تهیه و تولید انیمیشن و نماهنگ آموزشی

 زمان : یک شنبه :۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱

 ساعت : ۱۰ تا ۲۴

تمامی دبیران عربی دوره اول استان قم مجاز به شرکت در کارگاه می باشند .

از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه اصلی ← سامانه شرکت در کارگاه مجازی و آزمون آنلاین


 اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی وبررسی محتوای متوسطه استان قم  

 

نقاشی گل برای حاشیه کاغذ (زیبا و خاص) - مینویسم