روش تدریس عربی

با سلام واحترام

دبیرخانه کشوری عربی متوسطه اول مستقر در استان مرکزی ، اقدام به برگزاری مسابقه روش تدریس عربی نموده است .شیوه نامه مسابقه قبلا بارگزاری شده است لذا قسمتهایی از شیوه نامه جهت اطلاع ارسال می گردد.

مخاطبین:

تمامی دبیران درس عربی ( پایه های هفتم ، هشتم و نهم ) دوره اول متوسطه مدارس ( عادی ،دولتی ، غیردولتی و استعدادهای درخشان  و...) سراسر کشور که حداقل 2 ساعت تدریس در این درس داشته باشند.

 

موضوع مسابقه  :

یکی از موضوعات و مفاهیم کاربردی ( متن درس ، قاعده ، اربعینیات  و حل تمرین ) کتاب درسی عربی پایه های هفتم ،هشتم و نهم مدنظر می باشد.

 

فرآیند اجرا:

آثار ارسالی همکاران ، ابتدا در استان مربوطه داوری شده ؛ سپس آثار منتخب به دبیرخانه کشوری عربی مستقر در استان مرکزی ارسال گردد .

ملاحظات علمی اثر ارسالی :

1. همکار شرکت کننده ، یکی از موضوعات کاربردی دلخواه از کتب سه پایه را انتخاب نموده و فیلم تدریس خود را تهیه و ارسال نماید.

 2. جذابیت، خلاقیت و شیوایی بیان مدرس محترم مورد تاکید می باشد.

 3. فیلم تدریس صرفا عصاره مطلب و ارائه اصلی مورد نظر  باشد ( نیاز به حضور و غیاب یا سنجش آغازین و... نمی باشد)

ملاحظات فنی اثر ارسالی :

1- زمان فیلم ارسالی حداکثر در 10 دقیقه و با فرمت Mov  یا Mp4 باشد .

2-  کیفیت صدا و تصویر فیلم ارسالی  مورد تاکید است .

3- فیلم های ارسالی  منتخب از طرف استان صرفا از طریق پیام رسان شاد به دبیرخانه  ارسال گردد.

4- هر استان نهایتا 3 اثر برتر را در مرحله کشوری ارسال نمایند.

5- آثار منتخب کشوری از سوی مقام وزارتی تقدیرنامه و کارت هدیه  دریافت خواهد کرد.

 

تقویم اجرایی :

 

فعالیت

زمان

ارسال شیوه نامه مسابقه

2 آذرماه 1401

ارسال آثار جهت داوری به استان

تا 15 اسفندماه 1401

ارسال آثار  منتخب استانی به دبیرخانه کشوری

فروردین ماه 1402

داوری آثار و اعلام رتبه ها

اردیبهشت ماه 1402