عیدی به همکاران

با سلام و ادب و تبریک عید سعید فطر

سوالات چهارگزینه ای درس به درس عربی سه پایه جهت استفاده همکاران و دانش آموزان این فایل ها عیدی از طرف گروه های آموزشی به همکاران:

لازم به ذکر است سوالات zip شده می باشد

سوالات چهارگزینه ای درس به درس عربی پایه هفتم

سوالات چهارگزینه ای درس به درس عربی پایه هشتم

سوالات چهارگزینه ای درس به درس عربی پایه نهم