ازمون انلاین پیام هشتم

با سلام و ادب و تبریکپیشاپیش عید سعید فطر

 

لینک آزمون های آنلاین نوبت دوم با رعایت 80درصد از محتوای نیمسال اول و 20درصد از دروس دوران کرونا جهت استفاده همکاران برای امتحانات غیر حضوری

 

قرآن نهم

قرآن هشتم

 

پیام های آسمان هفتم

پیام های آسمان هشتم

پیام های  آسمان نهم

 

عربی پایه هفتم

عربی پایه هشتم

عربی پایه نهم