اسامی برگزیدگان آزمون آنلاین کشوری

با سلام و ادب وتبریک 

بیستم اسفند ماه98 دبیرخانه کشوری مستقر در استان گلستان بنا به برنامه ریزی  سالانه  مسابقه ی آزمون انلاین  در سطح کشور عنوان راهنمای معلم عربی پایه هشتم برگزار کرد . که در این مسابقه 200همکار و سرگروه های کشور شرکت کردند و اسامی برگزیدگان همکاران و سرگروه ها به قرار ذیل می باشد.

رتبه و درصد برگزیدگان به ترتیب:

1-  آقای محسن گایینی94%

2-آقای محمدرضا رجبلو 86%

3-خانم خدیجه طالقانی 86%

4-خانم زهره لطفی 80%

5-آقای حسن فداکار 75%

6-معصومه احدی 74%

7-خانم فاطمه ذاکری74%

سرگروه 

علی فاطمی دوست