سوال تستی عربی سه پایه متوسطه اول

با سلام و ادب 

همکاران گرامی با نوجه به آزمون های آنلاین در این روز ها به تفکیک پایه سوالات تسنی با فرمت wordn در اختیارتان قرار میدهم .

650سوال تستی  با رعایت مهارت پنجگانه عربی پایه هفتم

******************

400سوال تستی با رعایت مهارت پنجگانهاستاندار پایه هشتم

******************

400سوال تستیبا رعایت مهارت پنجگانه استانداردعربی پایه نهم