بخشنامه ی فراخوان و مسابقات درس عربی

با سلام و احترام

قابل توجه همکاران گرامی  فراخوان و مسابقات  علمی درس عربی تا پایان اسفند ماه  به نواحی بخشنامه شده جهت شرکت در مسابقات و اگاهی از تاریخ و شیوه نامه به اتامسیون ناحیه مراجعه فرمایید.