تمدید فراخوان مسابقه مقاله نویسی

با سلام و ادب خدمت همکاران گرامی:

 

برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع

                 (چگونگی جذاب و فعال سازی کلاس عربی با استناد به منابع معتبر علمی