جدول زمان بندی عربی نهم

با سلام و ادب :

 

جدول زمان بندی سالانه عربی پایه نهم

همراه با بارم بندی امتحان نوبت اول (5-1) 15نمره

بارم بندی امتحان نوبت دوم درس اول تا پنجم تقریبا 4نمره 

درس ششم تا پایان درس دهم 11نمره  

ساختار درس های کتاب عربی نهم

برای دریافت لینک ذیل را کلیک کنید

دانلود