آزمون انلاین

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند که آزمون آنلاین عربی برگزار می شود. از همکاران عزیز خواهشمند است با مطالعه کامل منبع آزمون، حضوری فعال داشته باشند. 

تاریخ آزمون: 97/2/19 ساعت 9 صبح الی 22

منبع آزمون: کتاب راهنمای عربی پایه سوم

                                                                                                                                                                              Related image