جشنواره نو آوری در فرآیند آموزش و یادگیری

همکاران محترم که تمایل به شرکت در جشنواره تدریس دارند جهت کسب اطلاعات پیرامون رسانه های پر شمار و روش تدریس تلفیقی و روش مسئله محور و دیگر مطالب پیرامون جشنواره به منوی مطالب آموزشی گروه عربی مراجعه کنید.