آموزش مهارت نه گفتن به فرزندان

آموزش مهارت «نه» گفتن به کودکان، به آن ها کمک مي کند تا بتوانند از مخمصه هايي که گاهي در آن قرار مي گيرند، رهايي يابند. اگر به کودکانمان کمک کنيم تا براي خود محدوديت ها و خط قرمز هايي قائل شوند و تحت تاثير فشارهاي محيطي قرار نگيرند، اين توانمندي منجر به افزايش اعتماد به نفس آن ها مي شود. پايگاه مجازي انگليسي زبان Teacher articles چند تمرين و راهکار در اين زمينه پيشنهاد کرده است که خلاصه اي ازآ ن تقديم شما مي شود: 1- از فرزند خود بخواهيد چند کاري را که خلاصه از آن روزانه انجام مي دهد، روي کاغذ بنويسد مانند: خوردن غذاي سالم يا فست فود، دوست شدن با ديگران يا قهر کردن، راستگو بودن يا دروغ گفتن، گوش دادن به حرف معلم يا حرف زدن سر کلاس. 2- از فرزند خود بخواهيد که شرايطي را به ياد آورد که همکلاسي يا دوستش از او چيزي خواسته که وي واقعا مايل به انجام آن نبوده است مانند: اذيت کردن ديگر بچه ها، سيگارکشيدن، دزدي کردن، تقلب کردن و دروغ گفتن، احترام نگذاشتن به قوانين مدرسه. 3- حال به فرزند خود بگوييد يک راه براي اين که در شرايط مشکل آفرين قرار نگيرد، يادگيري مهارت "خود داري" است. مثلا اگر احساس خوبي نسبت به انجام خواسته ديگران ندارد، لحظه اي درنگ کند و ببيند اگر به خواسته نادرست دوست خود عمل کند، چه خواهد شد؟ 4- به فرزند خود نشان دهيد که چگونه مي تواند در برابريک خواسته نادرست قاطع باشد. مثلا اگر کسي از او مي خواهد که دروغ بگويد کودک مي تواند راست بايستد، مستقيم در چشمان طرف مقابل خيره شود، دست هايش را به کمر بزند و با يک صداي محکم بگويد:«من نمي خواهم دروغ بگويم.» از او بخواهيد که چند بار اين حالت را براي شما نمايش دهد. به او بگوييد اين رفتار در بعضي از شرايط مي تواند به اوکمک کند. البته روش هاي ساده تر ديگري هم وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره مي کنيم: الف- از طرف مقابل درباره آن تقاضاي نادرست سؤال کند مثلا: «تو مي خواهي من چه کاري انجام دهم؟ يا چرا اصلا مي خواهي چنين کاري انجام دهي؟» ب- به طرف مقابلش استدلالي ارائه کند. مثلا «من نمي خواهم به درد سر بيفتم، من متفاوت با توفکر مي کنم. اگر آن کار را انجام دهم احساس بدي خواهم داشت و...» ج- از روش "جايگزيني" استفاده کند. مثلا در قبال پيشنهاد نادرست دوستش، مي تواند يک کارخوب يا سرگرم کننده پيشنهاد دهد. 5- به فرزندتان ياد بدهيد اگر در شرايطي قرار گرفت که دوستش از او درخواست نادرستي داشت و اين روش ها مفيد واقع نشد، بايد از دوست يا همکلاسي اش جدا و دور شود. براي آموزش اين مهارت ها لازم است شما والدين عزيز، درخانه اين موقعيت ها را به صورت نقش بازي کردن براي فرزندتان به وجود آوريد تا او به صورت عملي در اين نقش ها قرار گيرد و آن را اجرا کند؛ اين بهترين نوع آموزش است.