نمونه تاریخ شفاهی

https://s30.picofile.com/file/8471036084/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C.mp4.html