تبریک و شاد باش

آرزوی شادکامی و تندرستی برای همه همکاران در سال جدید

تبریک سالروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت قائم (ع)

نشسته ام به در نگاه می کنم

دری     که    آه      می کشد

تو از کدام راه می روی؟؟

خیال دیدنت چه دلپذیر بود

جوانی ام در این امید پیر شد

نیآمدی و   دیر    شد  ......