معرفی سایت کلینیک مجازی

با سلام و آرزوی صحت وسلامتی همه 

با توجه به آلودگی ویروس منحوس کرونا و تعطیلی مدارس

سایت کلینیک مجازیClinic.qomqt.irبرای پاسخ گویی به سوالات دانش آموزان و همکاران محترم